Använd uppdragsfunktionen i Coredination för att enkelt skapa digitala transportdokument-mallar för farligt gods. Ni slipper osmidiga papperslappar och har snabb, effektiv tillgång till all information direkt i appen, kring avfallet, mottagare, avlämnare, adress och allt annat som behövs för en smidig transport som uppfyller efterlever alla lagkrav och regelverk.

Vad är ADR & Transportdokument?

Vid transport av miljöfarligt avfall måste avsändaren upprätta ett transportdokument, med information om avfallet och transporten. Transportdokumentet måste undertecknas och sparas i fem år. Läs mer om föreskrifter kring transportdokument hos Naturvårdsverket.

Ett transportdokument är ett officiellt dokument som används vid transport av ”farligt gods”, vilket definieras i regelverket ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Transportdokumentet innehåller information som behövs för att transportera farligt gods, inklusive vilken typ av farligt gods som transporteras, hur mycket som transporteras, vilken sträcka det transporteras över och vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Digitala transportdokument för farligt gods

I Coredination kan ni enkelt skapa ett digitalt transportdokument för farligt avfall. Allt som behövs för att uppfylla bestämmelser och föreskrifter kring transportdokument finns direkt i mallarna du skapar. Coredination genererar ett transportdokument som ska skrivas under och sparas.

Genom Coredinations mallar kan transportdokument enkelt upprättas direkt i datorn eller telefonen. I transportdokumentet fyller ni enkelt i all information som behövs:

  • Från vem (avfallslämnare) och från vilken plats avfallet ska transporteras
  • Datum för transport
  • Transportsätt
  • Vem som ska transportera bort avfallet (transportören)
  • Avfallets vikt
  • Till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Med elektroniska transportdokument slipper Chauffören hålla koll på papperslappar, och får istället all information om avfallet och transportuppdraget tillgängligt digitalt. I uppdragsmallen kan ni skapa egna fält för information kring avlämnare, transportör, mottagare, organisationsnummer, eller annan information ni behöver för era transportdokument.

Digitala signaturer kan lämnas av mottagare och transportör direkt i appen, för att säkerställa att allt går rätt till. Om ni kör ni regelbundna transporter till samma mottagare kan ni lägga till fält med förinlagd information om mottagaren så att dessa inte behöver fyllas i vid varje transport.

Läs mer om hur ni upprättar mallar för transportdokument rent tekniskt i vår Helpdesk.

Coredination för all transporthantering

I Coredination kan ni hantera alla typer av transportuppdrag, och alla steg från transportorder till faktura. Som ett komplett transporthanteringssystem innehåller Coredination alla funktioner som behövs för effektiv administration och uppföljning av era transportuppdrag.

Dela inlägget:

Relaterade nyheter

App Coredination
Nyhet
Svenska

Nya miljökrav

Nya miljökrav för transportbranschen – vad behöver du veta? Är du medveten om de senaste miljökraven som har...
Smartcraft
Nyhet
Svenska

Coredination blir idag del av SmartCraft!

Coredination har förvärvats och blivit en del av norska SmartCraft. SmartCraft är ett av Nordens ledande bola...
Elain-coredination-abt
Nyhet
Svenska

Coredination redovisar verkligt CO2-utsläpp och bränsleförbrukning för ABT-Bolagen

Lansering av vår nya mobilapp för mer effektivt fältarbete. Nya appen löser de problem med buggar och tröghet...