Använd uppdragsfunktionen i Coredination för att enkelt skapa digitala transportdokument för farligt gods. Ni slipper osmidiga papperslappar och har snabb, effektiv tillgång till all information direkt i appen, kring avfallet, mottagare, avlämnare, adress och allt annat som behövs för en smidig transport och heltäckande transportdokument.

Vad är transportdokument?

När farliga avfall transporteras måste avsändaren upprätta ett transportdokument, med information om avfallet och transporten. Transportdokumentet ska undertecknas och måste sparas i fem år. Läs mer om föreskrifter kring transportdokument hos Naturvårdsverket.

Digitala transportdokument för farligt gods

Genom Coredinations uppdragsmallar kan transportdokument enkelt upprättas direkt i datorn eller telefonen. I transportdokumentet kan all information som behövs enkelt fyllas i:

  • Från vem (avfallslämnare) och från vilken plats avfallet ska transporteras
  • Datum för transport,
  • Transportsätt,
  • Vem som ska transportera bort avfallet (transportören),
  • Avfallets vikt i kilogram, och
  • Till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Chauffören behöver inte hålla koll på papperslappar, utan får all information om avfallet och transportuppdraget tillgängligt digitalt. I uppdragsmallen kan ni skapa egna fält för information kring avlämnare, transportör, mottagare, organisationsnummer, eller annan information ni behöver för era transportdokument.

En digital signatur kan lämnas direkt i appen av både mottagare och avlämnare, för att säkerställa att allt går rätt till. Om ni kör ni regelbundna transporter till samma mottagare kan ni lägga in fält med förinlagd information om mottagaren så att dessa inte behöver fyllas i på nytt vid varje transport.

Läs mer om hur ni upprättar mallar för transportdokument i Coredination i vår Helpdesk.

Coredination för all er transporthantering

I Coredination kan ni hantera alla typer av transportuppdrag, och alla steg från transportorder till faktura. Som ett komplett transporthanteringssystem innehåller Coredination alla funktioner som behövs för effektiv administration och uppföljning av era transportuppdrag.

Dela inlägget:

Relaterade nyheter

Artikel
Nyhet
Svenska

Webbutbildning Kontrakt

Webbutbildning för funktionen Kontrakt
cropped-favicon-1.png
Nyhet
Svenska

Prishöjning

Nya priser 2023 till följd av våra ökade kostnader.
Coredination worker app store
Nyhet
Svenska

Betaversion av ny mobilapp lanserad!

Idag kan våra användare ta del av det första steget mot att ersätta våra mobilappar mot en ny. Betaversionen...