Tidrapportering i app

I Coredination skapar ni enkelt tidrapporter direkt i appen. I uppdragsfunktionen är det lätt att rapportera arbetad tid på uppdrag, för underlag till både lön och fakturering mot kund.

Boka DemoTesta gratis

Tid- och frånvarorapportering

I vår app är det enkelt att rapportera arbetad tid ute på uppdrag. Med hjälp av start, stopp och paus är det intuitivt att registrera arbetstiden, för personal, utrustning och fordon. I funktionen för tidrapportering är det även enkelt att rapportera frånvaro, direkt i schemat eller rapportvyn.

I en överskådlig uppföljningsvy kan projektledare se all tidrapportering i webappen, inklusive utrustning och vilka moment som har registrerats. Filtrera på datum för att få rapporter om specifika dagar eller tidsperioder.

Get started now!

Try the service for 14 days without cost! During that time we'll help you optimize Coredination according to your needs.