Tidrapportering i app

I Coredination skapar ni enkelt tidrapporter direkt i appen. I uppdragsfunktionen är det lätt att rapportera tid ute på uppdrag, för underlag till både lön och fakturering mot kund.

Boka DemoTesta gratis

Förenkla med digital tidrapportering

I vår app är det enkelt att rapportera in tid direkt ute på uppdrag. Med hjälp av enkla knappar för start, stopp och paus är det intuitivt att registrera arbetstiden för personal, utrustning och fordon. I funktionen för tidrapportering är det även enkelt att rapportera frånvaro, direkt i schemat eller rapportvyn.

I en överskådlig uppföljningsvy kan projektledare se alla tidrapporter direkt i webappen, inklusive använd utrustning och vilka moment som har registrerats. Filtrera på datum för att få rapporter om specifika dagar eller tidsperioder. Med digital rapportering utan stämpelklockor eller uppskattningar i efterhand blir administrationen mer effektiv och pålitlig.

Rapportera tid mot arbetsorder

I Coredination samspelar alla delar av projekthanteringen, och tidsrapporteringen är direkt kopplat till det uppdrag som utförs. Digital tidrapportering är bara en funktion i vårt heltäckande system för hantering av arbetsorder, från order till faktura och uppföljning. Med Coredination är tidrapportering i bygg- och andra branscher lika enkelt för arbetare och administratörer.

iphone-x-mockup-against-a-solid-color-background-a17170

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.