Coredination har ett “användarvänligt gränssnitt på alla mobila enheter.

Stavdal bedriver en kundfokuserad verksamhet där maskinerna utgör kärnan. Innan de började använda Coredination hanterade Stavdal arbetsorder på papper. För att kunna erbjuda bättre transparens åt sina kunder och effektivisera arbetsflödet insåg de att planering och utförande av arbeten behövde digitaliseras och köras i en molntjänst. 

 

Genom att använda Coredinations objekthantering planerar Stavdal arbeten mot individuella maskiner. Därmed har de full koll på allt jobb som utförts mot varje maskin och missar aldrig att utföra besiktningar eller service i tid. Dessutom innebär tjänsten ett utökat stöd för montörerna som fyller i protokoll och kontroller i sina mobiltelefoner. Daniel Forsberg, försäljningsansvarig på Stavdal i Stockholm, förklarade att de med Coredination får “full funktionalitet för montörer och snabb hantering av utförda montage, samt snabb återrapportering för fakturering”.

Att inkludera kunder i så stor mån som möjligt är av hög prioritet för Stavdal. Coredination ger möjligheten för användare att dela färdiga arbeten till kund via t.ex. e-post. Stavdal ville dock gå ännu längre och inkludera kunder för vissa projekt genom hela arbetsflödet, vi utvecklade därmed möjligheter för deras kunder att interagera direkt mot tjänsten. 

 

“Coredination kan också vid vissa projekt vara fullständigt transparent mot kund om det passar, kunden kan då lägga in beställningar själv i systemet och vi administrerar”, berättade Forsberg. 

 

Vidare lägger Stavdal stor vikt vid att alla deras stödsystem ska vara vänliga mot sina slutanvändare. Att alla nödvändiga funktioner finns tillgängliga räcker inte, moderna system och tjänster ska även vara enkla att interagera med. Daniel Forsberg avslutade med att säga att Coredination har ett “användarvänligt gränssnitt på alla mobila enheter.

Supporten fungerar mycket bra och återkopplingen är snabb, värt vartenda öre!”

Kontakt 

Allmänt: info@coredination.se
Marknad: sales@coredination.se
Support: support@coredination.se

Telefon: 08-759 59 00

Besöksadress

Copyright © Coredination 2020

braskit.png