Protokoll

Riskanalys

Det ska vara enkelt att upprätta protokoll för riskerna i ett givet projekt, och att registrera åtgärder innan arbetet påbörjas. Skapa digital riskanalys-mall i Coredination för kontroll, spårbarhet och möjlighet att dela protokollet med kund.

Testa gratisBoka demo

 

Skapa mall för riskanalys

Företag i byggbranschen utför ofta jobb på platser med krav på riskanalys, med tydlig dokumentation av risker och vidtagna åtgärder inför att arbetet börjar. Om arbetet exempelvis ska ske på höjd behöver fallrisken noteras, tillsammans med vidtagna åtgärder för att eliminera risken.

I Coredination kan riskanalyserna skapas och fyllas i digitalt från din dator eller i vår mobilapp. Riskanalysen blir då enkelt spårbar och kan dessutom delas med slutkund som länk eller PDF. Med en mall för riskanalys för er verksamhet och specifika projekt blir riskanalysen alltid aktuell och heltäckande.

Kontakta oss, så hjälper vi er att skapa mallar för riskanalyser ni behöver i er verksamhet.

Riskanalys

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.