Protokoll

Riskanalys

Det ska vara enkelt att gå igenom de tillämpbara riskerna och anteckna åtgärder innan arbetet påbörjas. Skapa digitala riskanalyser i Coredination för kontroll, spårbarhet och möjlighet att dela med kund.

Testa gratisBoka demo

 

Riskanalyser

Byggrelaterade verksamheter utför ofta jobb på platser där krav ställs på dokumentation av risker och vidtagna åtgärder inför att arbetet börjar, så kallade riskanalyser. Om arbetet exempelvis kommer ske på höjd behöver risken noteras tillsammans med vidtagna åtgärder för att eliminera risken för fall från höjd.

I Coredination kan riskanalyserna fyllas i digitalt från datorn eller mobilappen. Riskanalysen blir då enkelt spårbar och kan även delas med slutkunden som länk eller PDF. Kontakta oss så hjälper vi er att skapa mallar för de riskanalyser ni behöver i just er verksamhet.

Riskanalys

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.