Maskinuthyrning

Arbetsorder med fokus på individerna

Överblick, planering och spårbarhet lägger grunden för en modern verksamhet. Vår genomtänkta lösning innebär att ni får full koll på vilka arbeten som ska utföras, utförs och har utförts mot varje enskild maskin. Både på kontoret och ute i fältet.

Boka DemoTesta gratis

Maskin

Med fullständigt objektregister har ni koll på varje individ

Importera era maskiner i Coredinations objektregister med just den information ni behöver. Genom att planera och utföra uppdrag mot objekten kan ni följa upp allt arbete som gjorts mot varje maskin, oavsett var ni befinner er.

Maskin
Maskin

Digitala protokoll och checklistor

Skapa egna digitala mallar för service- och besiktningsprotokoll, arbetsberedningar samt riskanalyser. Protokollen knyts till det planerade arbetet och riskerar inte att gå förlorat.

Automatisk planering av regelbunden service och besiktning

Genom att skapa återkommande beställningar låter ni systemet automatiskt generera uppdrag för regelbunden service mot maskinerna. Minimera risken för förseningar samtidigt som ni sparar tid!

Maskin

Spara tid åt annat

Administration, planering och rapportering görs enklare var du än är

Bättre kontroll ger högre säkerhet

Protokoll, egenkontroller och checklistor hjälper er att jobba tryggt.

Låt kunden komma närmare

Leveransaviseringar, kundportaler och orderbekräftelser ger nöjdare kunder.

Samarbeta med era transportörer

Fördelen med att Coredination levererar lösningar för både maskinuthyrning och maskintransporter innebär att ni kan koppla tjänsten mot era transportörer. Beställ transporter och följ leveranserna i samma system där era arbetsordrar hanteras.

Några av våra kunder inom maskinuthyrning

Stavdal Lift

Stavdal Lift

”Coredination kan också vara fullständigt transparent mot kund”

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.