Arbetsorder med fokus på maskinerna

En bra överblick, planering och spårbarhet är kritiskt för en väl fungerande verksamhet. Genomtänkta funktioner för objekthantering innebär att ni får full koll på vilka arbeten som ska utföras, utförs och har utförts mot varje enskild maskin. Både på kontoret och ute i fältet.

Med fullständigt objektregister har ni koll på varje individ

Få in era maskiner i Coredinations objektregister med just den information ni behöver. Genom att planera och utföra uppdrag mot objekten kan ni följa upp allt arbete som gjorts mot varje maskin, oavsett var ni befinner er.

Digitala protokoll och checklistor

Automatisk planering av regelbunden service och besiktning

Genom att skapa återkommande beställningar låter ni systemet automatiskt generera uppdrag för regelbunden service mot maskinerna. Minimera risken för förseningar samtidigt som ni sparar tid!

Skapa egna digitala mallar för service- och besiktningsprotokoll, arbetsberedning samt riskanalys. Protokollen knyts till det planerade arbetet och riskerar inte att gå förlorat.

Kundportal för felanmälningar

Effektivisera samarbetet med andra parter

Vår lösning för samverkan mellan grupper möjliggör att ni kan samarbeta med exempelvis underentreprenörer och transportörer i ett och samma gränssnitt.

Genom att logga in i en kundportal kan era kunder skapa felanmälningar mot de maskiner de hyr samt följa jobbet när det åtgärdas. Från planering till färdigt arbete.

Kontakt 

Allmänt: info@coredination.se
Marknad: sales@coredination.se
Support: support@coredination.se

Telefon: 08-759 59 00

Besöksadress

Copyright © Coredination 2020

braskit.png