Kundnöjdhet

Samla automatiskt in kunders feedback och få en fullständig och enkel överblick över andelen nöjda kunder, för att kunna följa upp och utvärdera resultatet.

Boka DemoTesta gratis

Mät andelen nöjda kunder

I Coredination finns lättanvänd funktionalitet för att mäta kundnöjdhet efter uppdrag. Med funktionen Kundnöjdhet aktiverad kan ni snabbt skicka ut en enkät till kund via SMS, för att sedan enkelt följa upp svaren som enkäterna genererar. Funktionen gör det smidigt för er att följa upp kunders feedback och därefter se över vad ni kan göra för att bibehålla glada och nöjda kunder. I översiktsvyn i appen har ni tillgång till en fullständig sammanfattning av de svar som skickats in. Filtrera enkelt på användare, datum, aktivitet och kunder för att få en mer detaljerad bild av kundernas respons.

CSAT – Customer Satisfaction Score

De insamlade svaren från era kunder samlas i Coredination som ett CSAT-värde. CSAT (Customer Satisfaction Score) är ett sätt att mäta kundnöjdhet, där kunden får värdera sin upplevelse på en skala från 1 (Väldig missnöjd) till 10 (Väldigt nöjd). För att få en högre svarsfrekvens är det viktigt att frågan är tydligt formulerad och enkel att svara på med de tillgängliga svarsalternativen. CSAT-värdet kan dels användas som en snabb fingervisning över andelen nöjda kunder (och hur nöjda de är), men är mest effektivt som jämförelsepunkt på sikt, för att mäta kundnöjdheten över tid.

Skärmavbild 2022-01-17 kl. 14.57.09

Hur man mäter kundnöjdhet i Coredination

Funktionen för kundnöjdhet i Coredination aktiveras lätt under Inställningar i programmet. SMS-utskickets innehåll kan skräddarsys helt efter er verksamhet och era kunder. Ni väljer vilka uppdrag eller aktiviteter som undersökningen ska skickas efter, och hur långt efter avslutat uppdrag. Läs mer om hur ni aktiverar och använder funktionen i vår Helpdesk.

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.