Jobba närmare kunden

Raka svar

Genom att alla medarbetare har enkel åtkomst till gemensam information kan ni ge snabba och korrekta svar - oavsett vem de pratar med.

Total transparens

Skicka orderbekräftelse och leveransbesked automatiskt eller dela närsomhelst uppdrag via e-post till kunden. Antingen som en statisk PDF eller som en länk där kunden kan följa allt som händer med uppdraget.

Kundportal

Låt dina kunder lägga beställningar själva.

Vi kan ta fram en anpassad kundportal som du kan bädda in på din hemsida, eller så använder du vårt API kostnadsfritt och gör kopplingen själv.

Ordentlig dokumentation

Ta foton på plats och dokumentera när jobbet utförs, för på noteringar, tider och material löpande. Låt kunden signera elektroniskt vid leverans. Allt kan göras synligt för kunden.

Kontakt 

Allmänt: info@coredination.se
Marknad: sales@coredination.se
Support: support@coredination.se

Telefon: 08-759 59 00

Besöksadress

Copyright © Coredination 2020

braskit.png