GPS-spårning och positionering

Använd kartor och GPS i Coredination för att positionera användare och maskiner. Ni får enkelt en överblick över platser för uppdrag och era förare kan enkelt hitta till uppdragsadresser och se uppskattad körtid.

Boka DemoTesta gratis

GPS-positionering för fordon på karta

Funktionen Kartor och positioner i Coredination kan användas för att få en överblick över var användare, maskiner och fordon befinner sig. Genom att ställa in funktionen Geofence kan du som arbetsledare eller administratör via GPS spåra när en person anländer till eller lämnar en plats.

Ankomst och avfärd loggas i uppdraget så att man enkelt kan se vilka tider en användare har befunnit sig på plats. Kartan i Coredination kan även användas för att visa positionering för arbetsfordon, objekt eller uppdrag, för effektiv översikt och planering. Coredination är integrerat mot din inbyggda kart-app i telefonen så att användare enkelt kan hitta till utsatt adress för uppdrag via GPS-positionering av fordon och uppdragsgivare.

branschlosning-service-1

Get started now!

Try the service for 14 days without cost! During that time we'll help you optimize Coredination according to your needs.