Protokoll

Egenkontroll

Digitala mallar gör egenkontroller enkelt i Coredination. Sköt hanteringen digitalt och genomför
enkelt kontroll före idrifttagning med protokoll och verksamhetsanpassade mallar.

Testa gratisBoka demo

Egenkontroll – checklista före idrifttagning

Egenkontroller är ett viktigt moment i varje verksamhet, och syftar till att kontrollera att verksamheten följer rådande regler och föreskrifter. En egenkontroll behöver tydligt dokumenteras och utvärderas. Med digital egenkontroll via checklistor i Coredination får ni överblick över kontrollerna och kan fokusera på verksamheten.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att en verksamhetsutövare själv utför kontroller av att de regler och lagar som gäller i branschen efterföljs. Egenkontroll inom bygg är reglerat i PBL, plan- och bygglagen, som stipulerar att ett byggprojekt behöver en eller flera särskilt utsedda kontrollansvariga.

Digital egenkontroll bygg och fastighet

I vår tjänst för egenkontroll utformar ni mallar utifrån er verksamhet. Olika lagar och regler gäller i olika branscher, och en egenkontroll kan behöva ta hänsyn till regelverk som Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I tjänsten finns mallar för kontroll före idrifttagning och protokoll för bland annat:

  • Arbetsplattformar
  • Elanläggningar
  • Mobilliftar och hissar
  • Brandskydd
  • Fallskydd
  • Ventilation

Digitala protokoll för alla processer

Digital egenkontroll för bygg är ett av många användningsområden för de digitala protokoll ni kan utforma i Coredination. Utnyttja tjänsten för att skapa digitala protokoll och checklistor i alla led, och få en mer effektiv hantering av arbetsflödet.

Två smartphones

Get started now!

Try the service for 14 days without cost! During that time we'll help you optimize Coredination according to your needs.