Protokoll

Egenkontroll

Digitala mallar gör egenkontroller enkelt i Coredination. Sköt hanteringen digitalt och genomför
enkelt kontroll före idrifttagning med protokoll och verksamhetsanpassade mallar.

Testa gratisBoka demo

Egenkontroll – checklista före idrifttagning

Egenkontroller är ett viktigt moment i varje verksamhet, och syftar till att kontrollera att verksamheten följer rådande regler och föreskrifter. En egenkontroll behöver tydligt dokumenteras och utvärderas. Med digital egenkontroll via checklistor i Coredination får ni överblick över kontrollerna och kan fokusera på verksamheten.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll innebär att en verksamhetsutövare själv utför kontroller av att de regler och lagar som gäller i branschen efterföljs. Egenkontroll inom bygg är reglerat i PBL, plan- och bygglagen, som stipulerar att ett byggprojekt behöver en eller flera särskilt utsedda kontrollansvariga.

Digital egenkontroll bygg och fastighet

I vår tjänst för egenkontroll utformar ni mallar utifrån er verksamhet. Olika lagar och regler gäller i olika branscher, och en egenkontroll kan behöva ta hänsyn till regelverk som Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I tjänsten finns mallar för kontroll före idrifttagning och protokoll för bland annat:

  • Arbetsplattformar
  • Elanläggningar
  • Mobilliftar och hissar
  • Brandskydd
  • Fallskydd
  • Ventilation

Digitala protokoll för alla processer

Digital egenkontroll för bygg är ett av många användningsområden för de digitala protokoll ni kan utforma i Coredination. Utnyttja tjänsten för att skapa digitala protokoll och checklistor i alla led, och få en mer effektiv hantering av arbetsflödet.

Två smartphones

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.