Protokoll

Egenkontroll

Skapa egna protokollmallar för egenkontroller eller ta hjälp av oss. Nedan beskriver vi syftet med en egenkontroll och hur de kan användas i Coredination.

Testa gratisBoka demo

Egenkontroll

Egenkontroller är ett viktigt moment i varje verksamhet, och syftar till att kontrollera verksamheten och att den följer regler och föreskrifter. Vad som kontrolleras behöver tydligt dokumenteras och utvärderas. Med digitala protokoll i Coredination får ni överblick över egenkontrollen och kan fokusera på verksamheten.

 

Digital egenkontroll för bygg – Coredination

I vår tjänst utformar ni utifrån er verksamhet och de lagar och bestämmelser som gäller, som Miljöbalken och Plan- och bygglagen. I tjänsten finns mallar för egenkontroll i byggbranschen av bland annat:

  • Arbetsplattform

  • Elanläggning

  • Mobillift och hiss

  • Brandskydd

  • Fallskydd

  • Ventilation

 

Digitala protokoll för alla processer

Egenkontroller är ett av många användningsområden för de digitala protokoll ni kan utforma i Coredination. Utnyttja tjänsten för att skapa digitala protokoll i alla led och få en mer effektiv hantering av arbetsflödet.

Egenkontroll

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.