Protokoll

Daglig tillsyn

Av säkerhetsskäl är det vanligt att byggutrustning och andra maskiner med lyftanordning kräver så kallad daglig tillsyn, för att säkerställa att maskinen eller kranen är klar och säker att användas. En tillsynsrapport fylls i av den som brukar utrustningen. Med Coredination skapar ni enkelt mallar för digital daglig tillsyn, som är lätta att använda.

Testa gratisBoka demo

Skapa protokoll för daglig tillsyn

I Coredination kan du enkelt skapa egna protokollmallar för daglig tillsyn av maskiner och utrustning med lyftanordningar. Protokollen blir en del av ett uppdrag i projektet och kan läggas till av den som skapar och planerar arbetsordrar i tjänsten, eller av den som utför uppdraget.

Tillsynsrapporten kan enkelt delas med slutkunden och skrivas ut separat eller inkluderas som en bilaga på uppdraget. Alla protokoll för daglig tillsyn är sedan spårbara i Coredination via sökningar och filtreringar.

Daglig tillsyn 006

Måste man göra daglig tillsyn?

Enligt AFS 2006:6 måste alla lyftanordningar underhållas och genomgå daglig tillsyn när de används. Daglig tillsyn av hjullastare, grävmaskin och andra fordon med lyftanordning kräver därmed dagliga tillsynsrapporter. Oavsett om det är ni eller era kunder som ska fylla i rapporten för daglig tillsyn hjälper vi er att få in korrekt dokumentation.

Ett tillsynsprotokoll som måste fyllas i så ofta måste vara lätt att hantera för att processen ska gå så fort som möjligt ute i fältet. Coredinations digitala protokoll innebär att daglig tillsyn görs snabbare än någonsin, utan att ni kompromissar med säkerheten.

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.