När vi nu stampat in i 2017 har vi på Coredination tillåtit oss själva att blicka tillbaka och fundera över vad som utmärkte det gångna året. En av de saker som stack ut i jämförelse med tidigare år var en kraftigt ökad vilja, bland företagen vi levererar tjänster till, att nyttja teknik för att kunna vara mer transparenta gentemot sina kunder. Detta ledde till att 2016 blev året då vi levererat fler kundportaler till våra kunder än alla andra år vi funnits på marknaden tillsammans. Det har givit ett mervärde åt både våra kundföretag och deras kunder, vilket vi på Coredination är väldigt nöjda över. Nu ska vi se till att den trenden fortsätter även i år! Möjligheter med kundportal för användare av Coredination:
  • Ni kan lägga upp användarkonton som era kunder loggar in med i en separat webbapplikation: kundportalen
  • Era kunder kan lägga beställningsförfrågningar i kundportalen som automatiskt går in mot er grupp i Coredination
  • Era kunder kan följa ert arbete genom kundportalen allteftersom att ni bygger på med information i Coredination
  • Era kunder kan se när arbetet är utfört och färdigställt
Kundportal

Fördelar med att använda kundportal:

  • Ni sparar tid! Beställningsförfrågningar går rakt in i ert Coredination med just den information ni efterfrågar istället för att de kommer in via exempelvis mail till följd av att ni manuellt måste mata in beställningarna i tjänsten
  • Ökad transparens! Era kunder får större möjlighet att följa, och känna sig involverade, i arbetet utan att ni själva behöver tänka på att hålla kunderna uppdaterade
  • När era kunder väl har användarkonton mot kundportalen blir tröskeln för att lägga fler beställningar väldigt liten, därför ökar möjligheten att de återvänder till er i framtiden!
Coredination utvecklar skräddarsydda kundportaler på beställning. Kontakta oss för offert!
 
sales@coredination.se
08-759 59 00

Dela inlägget:

Relaterade nyheter

mobilapp
Blogg
Svenska

Ny mobilapp lanseras inom kort

Det senaste året har vårt huvudfokus i utvecklingsarbetet varit riktat mot att byta ut våra befintliga mobila...
3de923f4-ea7c-4814-8997-dcf4857e3621
Blogg
Svenska

Hur ska den digitala byggbranschen mäta miljöpåverkan för transporter?

Allt fler företag inom byggbranschen är ivriga att följa de samhälleliga strömningar som finns gällande miljö...
rebin
Blogg
Svenska

Detta krävs för att svenska logistik- och byggföretag ska överleva

Under mitt arbetsliv kommer transportledning och liknande logistikstyrning att automatiseras. Maskinerna och...