Från papperslappar till smartphones

Coredination föddes i en teknikvåg, när smartphones och plattor kom ut på marknaden. Vi såg en möjlighet att använda den nya tekniken för att förenkla, strömlinjeforma och samordna mobila verksamheter på ett sätt som inte var omöjligt eller aldrig gjorts innan men plötsligt blivit mycket mer lättviktigt och tillgängligt. Genom att lämna papperslappar bakom sig och anamma den nya tekniken har idag mängder med företag ökat lönsamheten, gjort det möjligt att jobba effektivare och hålla god ordning. Samtidigt som de gjort vardagen enklare, ökat rörligheten och kan vara ute i fält mer - där verksamheten är.
 

Nästa teknikvåg: Internet of Things (IoT)

Du har säkert hört talas om det som spås vara nästa teknikvåg, Internet of Things (IoT) eller sakernas internet. Länge pratades det mest om uppkopplade kylskåp och smarta hem, men nu verkar tekniken vara på väg att bli verklighet på allvar. Exakt vilka produkter som kommer ut på marknaden, när detta sker och hur användbara de kommer vara i verksamheten är svårt att sia om, men man kan konstatera att det fullkomligt sprudlar av utvecklingsprojekt och mediabevakning på området.
Vi på Coredination tror att IoT kommer, på samma sätt som smartphones, ge nya möjligheter som tidigare inte varit ogenomförbara, men som nu blir tillgängliga på ett helt annat sätt och dessutom får en mer attraktiv prisbild. Genom att anamma och använda den nya tekniken kan vi skapa nya förmågor som ytterligare förbättrar leveranser, effektiviserar, förenklar, strömlinjeformar verksamheter och kapar onödiga led.
Internet of things

Mobil arbetsorder och IoT passar som handen i handsken

Tänk dig följande scenario: Hydraulolja i en maskin har börjat läcka, vilket kan leda till att maskinen havererar. Eftersom den är uppkopplad och utrustad med sensorer kan den lyckligtvis själv larma om att oljenivån är för låg. Här tar IoT-lösningen egentligen slut, men vi tänker ett steg längre och kopplar ihop sakernas internet med arbetsorder. I samma sekund som oljenivån blivit för låg skapas automatiskt ett uppdrag för att felsöka och åtgärda problemet. Uppdraget utropas till alla tillgängliga servicetekniker. Den tekniker som tar jobbet kan förutom att se oljenivån och hur fort den har minskat även kontrollera andra mätvärden innan han åker ut, vilket gör att han kan åtgärda problemet och samtidigt också förebygga andra problem. Tack vare att maskinen själv tagit reda på problemet har man kunnat fixa det innan situationen eskalerat till ett akut driftstopp, vilket leder till bättre leverans, nöjdare kund, ökade intäkter, potentiellt minskade kostnader. I och med att man undvikit en akut situation har man också möjliggjort ett jämnare, lugnare arbetsflöde med bättre planering och gladare medarbetare som följd. Och tack vare just kombinationen IoT och arbetsorder har man fullständig, detaljerad dokumentation, spårbarhet och historik, inte bara på de arbeten som utförts på maskinerna men även maskinernas tillstånd (som i fallet ovan varit upphov till att arbetet behövdes).
Den här typen av scenario går naturligtvis att översätta till en rad andra verksamheter där teknikvärlden nu tar fram uppkopplade saker som öppnar upp nya möjligheter. För att ge några tankefrön: Soptunnor som talar om när de börjar bli fulla, hissar som talar om när en lampa är trasig, bilar som själva bokar service när det är dags, paket som vet vart och till vem de ska.
 

Värdet med IoT ligger i tjänsterna

Sakernas internet ger fantastiska möjligheter i sig, men så länge det krävs människor för att montera, serva och transportera sakerna finns det mycket som tekniken inte löser på egen hand. Det behövs mer än saker för att verkligen skapa värde. Vi tror att rätt teknik samordnad på ett bra sätt, i en tillgänglig och heltäckande tjänst som utgör bryggan mellan IoT och arbetsorder, är nyckeln till framgång. Med denna teknikvåg handlar det inte bara om ett förenkla och effektivisera befintliga processer. Det kan handla om att skapa helt nya förmågor. Automatisering, beslutsstöd, uppföljning och analys på helt andra nivåer än vad som varit möjligt tidigare. Med så många möjligheter framför oss gäller det att tänka utanför boxen, vara nyfiken och använda tekniken för att skapa mer värde och öka konkurrenskraften.
Vi på Coredination låter nu vår tjänst växa till att inte bara samordna människor och jobben som görs utan även uppkopplade saker - fordon, maskiner, byggnader… Hittills har vi främst fokuserat på vad, var och när medarbetarna levererar och utför arbete. Nu för vi även in och kopplar ihop informationen med vad, var och när sakerna levererar värde till kunderna.

Dela inlägget:

Relaterade nyheter

460x0w (2)
Blogg
Svenska

Påverka nya appens utveckling

I slutet av februari lanserade vi Coredination Worker, vår nya mobilapp. Lanseringen blev framgångsrik, mång...
mobilapp
Blogg
Svenska

Ny mobilapp lanseras inom kort

Det senaste året har vårt huvudfokus i utvecklingsarbetet varit riktat mot att byta ut våra befintliga mobila...
3de923f4-ea7c-4814-8997-dcf4857e3621
Blogg
Svenska

Hur ska den digitala byggbranschen mäta miljöpåverkan för transporter?

Allt fler företag inom byggbranschen är ivriga att följa de samhälleliga strömningar som finns gällande miljö...