Protokoll

Besiktningsprotokoll Bygg

Med digitala besiktningsprotokoll i byggbranschen blir det smidigare än någonsin att utföra besiktningar. Besiktningsprotokoll för bygg kan användas vid besiktning av lyftanordningar, fordon och andra typer av maskiner.

Testa gratisBoka demo

 

Mall för besiktningsprotokoll - Bygg

I Coredination kan du enkelt skapa egna mallar för protokoll till många olika områden och syften.

Besiktningsprotokollen blir en del av ett uppdrag och kan läggas till av den som skapar och planerar arbetsordrar i tjänsten eller av den som utför uppdraget.

Besiktningsprotokoll som skapas i Coredination kan enkelt delas med slutkund och skrivas ut separat eller inkluderas som en bilaga på uppdrag. Protokollen är även spårbara i Coredination via sökfunktion med filtreringsmöjligheter.

Besiktningsprotokoll

Digitala besiktningsprotokoll inom bygg

Ett vanligt användningsområde för protokollmallarna i Coredination är besiktningsprotokoll för byggbranschen. Hur besiktningsprotokollens innehåll utformas beror mycket på rådande krav för den utrustning eller maskin som ska besiktigas. Om ni har befintliga protokoll på papper eller i PDF-filer hjälper vi er att skapa motsvarigheter i Coredination.

Skapa därefter återkommande beställningar i Coredination om ni har individer i ert register som ska besiktigas varje år. Tjänsten genererar då automatiskt ett besiktningsuppdrag för varje tillfälle med förberett besiktningsprotokoll.

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.