Artikelregister

Med Coredination digitala artikelregister har ni alla tjänste- och produktuppgifter samlade på ett ställe. Återanvänd artiklar med pris och andra uppgifter, och slipp fylla i samma information varje gång.

Boka DemoTesta gratis

Få fullständig överblick i ett artikelregister

I Coredination kan ni skapa ett eget artikelregister för alla typer av artiklar, eller importera befintligt register från ert nuvarande administrationssystem. I artikelregistret samlar ni alla artiklar ni arbetar med – inte bara varor och tjänster, utan även arbetstid eller dagstaxa för rapporter. Systemet är flexibelt och kan användas för olika prissättning, staffling och så vidare.

I Coredinations artikelregister kan även ni lägga prislistor knutna till artiklar och kunder, så att kundernas rabatterade priser finns med redan när ni planerar uppdrag. Artiklar skapade i Coredination skapas automatiskt i ert kopplade ekonomisystem för fakturering.

Get started now!

Try the service for 14 days without cost! During that time we'll help you optimize Coredination according to your needs.