Protokoll

Arbetsberedning

Med en väl genomarbetad arbetsberedning lägger ni grunden för en säker arbetsmiljö. I Coredination är det enkelt att skapa effektiva digitala mallar för arbetsberedning.

Testa gratisBoka demo

 

Arbetsberedning – Bygg och andra branscher

Innan ett projekt påbörjas tar man fram en noggrann arbetsberedning för att gå igenom alla projektets delar, från den utrustning och det material som kommer att behövas, till bemanning och tidsplanering. I arbetsberedningen ingår även en grundlig riskanalys.

Arbetsberedning i byggbranschen minimerar risker och ger goda förutsättningar för att projektet genomförs effektivt och säkert. En för ändamålet utformad arbetsberedning-mall är ett måste i planeringsfasen av varje byggprojekt, för att säkerställa att alla moment och aspekter kontrolleras vid beredningen.

Med digitala arbetsbeskrivningar i Coredination är det enkelt att analysera och utvärdera specifika arbetsmoment. Effektivisera och få kontroll över hela arbetsprocessen, med alla rapporter och protokoll på ett ställe.

Arbetsberedning

Vad är arbetsberedning?

Arbetsberedning är ett moment i inledningsfasen för ett projekt, oavsett om det handlar om bygg eller andra branscher. I arbetsberedningen går ledningen tillsammans med de som genomför projektet igenom projektets förutsättningar, metoder och allt som kan påverka arbetsgången.

Syftet med arbetsberedningen inom fältarbete är att skapa goda förutsättningar för produktionen och att förebygga störningar och problem i utförandet. Med en skräddarsydd digital arbetsberedning utformar ni själva innehållet för den information som krävs. Att utforma sin arbetsberedning digitalt är ett modernt och effektivt sätt att få kontroll över sin projekthantering och det arbete som utförs.

Digitala protokoll för alla processer

Arbetsberedning är ett av många användningsområden för digitala protokoll i Coredination. Utnyttja tjänsten för en mer effektiv projekthantering i alla led. Med alla protokoll och rapporter i samma system blir administrationen mer effektiv, från planering till utvärdering och sökbarhet.

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.