Protokoll

Arbetsberedning

Med en digital arbetsberedning lägger ni grunden för en säker arbetsmiljö. Nedan beskriver vi hur arbetsberedningar kan se ut i Coredination.

Testa gratisBoka demo

 

Arbetsberedning

Innan ett projekt påbörjas görs en noggrann arbetsberedning för att gå igenom alla projektets delar, från utrustning och material, till bemanning och tidsplanering. Med god arbetsberedning minimeras risker, och arbetet blir effektivt och säkert. En för ändamålet väl utformad arbetsberedning-mall är ett måste i planeringsfasen av varje byggprojekt, för att säkerställa att alla moment och aspekter kontrolleras. Med digitala arbetsbeskrivningar i Coredination är det enkelt att analysera och utvärdera specifika arbetsmoment. Effektivisera och få kontroll över hela arbetsprocessen, med alla rapporter och protokoll på ett ställe.

Arbetsberedning

Digital arbetsberedning – mall för varje projekt

Syftet med varje arbetsberedning inom fältarbete är att skapa goda förutsättningar för produktionen och att förebygga störningar och problem i utförandet. Med en skräddarsydd digital arbetsberedning utformar ni själva innehållet i arbetsberedningen efter vilken information som krävs. Att utforma arbetsberedning digitalt är ett modernt och effektivt sätt att få kontroll över varje projekt och det arbete som utförs.

Digitala protokoll för alla processer

Arbetsberedning är ett av många användningsområden för digitala protokoll i Coredination. Utnyttja tjänsten för att skapa digitala protokoll i alla led och få en mer effektiv hantering av arbetsflödet. Med alla protokoll och rapporter i samma system blir administrationen mer effektiv, från planering till utvärdering och sökbarhet.

Kom igång direkt!

Prova tjänsten i 14 dagar utan kostnad! Under tiden får ni hjälp av vårt team med att optimera Coredination utifrån era behov.