Protokoll

Arbetsberedning

Med en digital arbetsberedning lägger ni grunden för en säker arbetsmiljö. I Coredination är det enkelt att skapa effektiva mallar och rapporter.

Testa gratisBoka demo

 

Arbetsberedning – Bygg och andra branscher

Innan ett projekt påbörjas görs en noggrann arbetsberedning för att gå igenom alla projektets delar, från utrustning och material till bemanning och tidsplanering. Med grundlig arbetsberedning i bygg- och andra branscher minimerar man risker, och arbetet blir effektivt och säkert. En för ändamålet utformad arbetsberedning-mall är ett måste i planeringsfasen av varje byggprojekt, för att säkerställa att alla moment och aspekter kontrolleras vid beredningen.

Med digitala arbetsbeskrivningar i Coredination är det enkelt att analysera och utvärdera specifika arbetsmoment. Effektivisera och få kontroll över hela arbetsprocessen, med alla rapporter och protokoll på ett ställe.

Arbetsberedning

Digital arbetsberedning – mall för varje projekt

Syftet med varje arbetsberedning inom fältarbete är att skapa goda förutsättningar för produktionen och att förebygga störningar och problem i utförandet. Med en skräddarsydd digital arbetsberedning utformar ni själva innehållet för den information som krävs. Att utforma sin arbetsberedning digitalt är ett modernt och effektivt sätt att få kontroll över sin projekthantering och det arbete som utförs.

Digitala protokoll för alla processer

Arbetsberedning är ett av många användningsområden för digitala protokoll i Coredination. Utnyttja tjänsten för en mer effektiv projekthantering i alla led. Med alla protokoll och rapporter i samma system blir administrationen mer effektiv, från planering till utvärdering och sökbarhet.

Get started now!

Try the service for 14 days without cost! During that time we'll help you optimize Coredination according to your needs.